Star Wars Games
Polskie forum SW Miniatures, SW X-Wing oraz SW PocketModel

Liga Pocketmodel - Regulamin ligi

DantE - 2009-02-23, 20:55
Temat postu: Regulamin ligi
1.Sprawy organizacyjne
1.W każdym mieście gracze wybierają jedną osobę zwaną Koordynatorem, której obowiązkiem będzie ustalanie terminu turniejów, zbieranie wyników i zamieszczanie ich na forum.
2.W każdym mieście można rozegrać maksymalnie jeden turniej w miesiącu wchodzący do klasyfikacji ligi.
3.Gracz może uczestniczyć w dowolnej liczbie turniejów w miesiącu w różnych miastach.
4.Każdy turniej wchodzący w skład ligi musi być ogłoszony na forum w wyprzedzeniem minimum tygodniowym.
5.Wpisowe do ligi wynosi 5 zł i jest uiszczane przez gracza jednorazowo przed pierwszym ligowym turniejem. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone w całości na nagrody dla zwycięzców ligi.
6.Organizatorzy w poszczególnych miastach mogą wprowadzić dodatkowe opłaty z przeznaczeniem całej kwoty na nagrody w danym turnieju.

2.Turnieje
1.W turnieju musi zagrać minimum 4 osoby aby turniej był zaliczany do klasyfikacji.
2.Format turnieju Constructed (flota do 30 gwiazdek, talia minimum 30 kart, nie można mieszać frakcji) .
3.Turniej powinien składać się z dwóch części: eliminacji rozgrywanych według rund swiss lub każdy z każdym oraz finału według single elimination dla 2 lub 4 najlepszych graczy (do wyboru sam finał lub półfinały i finał oraz mecz o 3 miejsce).
4.Do rozgrywania turnieju można używać programu DCI Reporter.
5.Turniej musi składać się z przynajmniej 4 rund.
6.Flota gracza podlega ograniczeniom: 1 jednostka R, 2 jednostki U oraz 3 jednostki C. (Ta sama jednostka to jednostka z tą samą nazwą, numerem i z tego samego dodatku)
7.Talia podlega normalnym ograniczeniom trzech kart.
8.W trakcie turnieju nie można dokonywać żadnych zmian we flocie i talii.
9.W przypadku wykrycia oszustw gracza w trakcie turnieju lub złamania przez niego powyższego regulaminu, zostaje on wykluczony z danego turnieju i jednocześnie traci wszystkie zgromadzone punkty w lidze.

3.Punktacja
1.Punkty w turnieju otrzymuje trzech najlepszych graczy według punktacji (1 miejsce 4 punkty, 2 miejsce 2 punkty i 3 miejsce 1 punkt).
2.Do punktacji ligowej wlicza się punkty za najlepsze zajęte miejsce w turniejach w danym miesiącu.
3.W przypadku zajęcia jednego z trzech pierwszych miejsc w miesiącu w więcej niż jednym turnieju za każdy kolejny turniej poza pierwszym gracz otrzymuje 1 punkt.
4.Za udział w każdym turnieju gracz otrzymuje 0,5 punktu.
5.Dopuszcza się możliwość zorganizowania turnieju punktowanego większą liczbą punktów ligowych, nie wliczanego do limitu miesięcznego miasta. O wyborze takiego turnieju decyduje organizator ligi.
6.Punktacja uaktualniana jest na koniec danego miesiąca.
7.Dopuszczalne jest prowadzenie lokalnych punktacji.
8.Liga kończy się z dniem 31 grudnia 2009r

DantE - 2009-03-29, 15:06

Do regulaminu wprowadzone zostały drobne zmiany.
Zmiany oznaczono pochyloną czcionką.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group